กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 อำนาจหน้าที่
 คำขวัญตำบลไหล่น่าน
 สภาพทั่วไป
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา
 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
 ประกาศเจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร
 ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร
 รายงานผลการประชุมสภาท้องถิ่น
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 สำนักงานปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 โครงสร้างส่วนราชการ
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โทรศัพท์/โทรสาร 054-718522 เมล์ lainan_119@hotmail.com วิสัยทัศน์ "ทรัพยากรมากคุณค่า ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งสู่เศรษฐกิจก้าวไกล โปร่งใสในการพัฒนา นำพาชาวประชาร่มเย็น โดดเด่นวัฒนธรรมท้องถิ่น"  
 
เธˆเธฑเธ”เธ‹เธทเน‰เธญเธˆเธฑเธ”เธˆเน‰เธฒเธ‡
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายไหล่น่าน-บุญเรือง  doc120200629030144.pdf   26-03-2563  48  16
2   ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,8  doc120200629032618.pdf   20-03-2563  45  9
3   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 เพิ่มเติม  doc120200629025400.pdf   17-03-2563  51  13
4   ประกาศแผนการจัดหาพัสดุุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  doc120200702091205.pdf   10-10-2562  79  23
5   ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  doc120200702091807.pdf   10-10-2562  82  14
6   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Para Asphaltic Concretic  doc120190128043459.pdf   18-01-2562  531  15
7   ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง Para Asphaltic Concretic ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120190108041032.pdf   02-01-2562  291  21
8   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562  ประกาศ   04-12-2561  337  22
9   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนสู่แหล่งการเกษตร หมู่ที่ 1 , 2 , 4 และ 8  ประกาศ   20-09-2561  260  19
10   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนและคันดิน บ้านปากงุ๊ หมู่ที่ 7 และบ้านไหล่น่านเหนือ หมู่ที่ 8  ประกาศ   06-08-2561  322  15
11   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างศาลาป่าสุสานพร้อมห้องน้ำ หมู่ที่ 7  ประกาศ   01-08-2561  221  13
12   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ข้างลานกีฬา หมู่ที่ 6  ประกาศ   31-07-2561  179  9
13   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 8  ประกาศ   31-07-2561  176  12
14   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา บ้านนาสา หมู่ที่ 3  ประกาศ   20-07-2561  175  4
15   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปา หมู่ที่ 2  ประกาศ   28-05-2561  155  4
16   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  ประกาศ   24-05-2561  166  2
17   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างศาลาป่าสุสาน บ้านห้วยสอน หมู่ที่ 5  ประกาศ   18-05-2561  177  2
18   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบนนา หมู่ที่ 4  ประกาศ   07-02-2561  150  2
19   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 , 4 และ 5  ประกาศ   25-01-2561  166  3
 หน้า 1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน ( โทร./โทรสาร 0-5471-8522 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.